Fitness Data Freak
Michal Ozogán

O čem vypovídá klidový srdeční tep

O čem vypovídá klidový srdeční tep

Co je klidový srdeční tep a jak vypovídá o stavu našeho srdce? Jaký jsem ho měl já a jak se mi v průběhu roku měnil?

Je to již téměř rok, co na ruce nosím Fitbit Charge HR, který mi po celý den měří srdeční tep. Díky tomu mohu vidět, jak mi při běhání nebo stoupání v nekonečných schodech vystřeluje nahoru. To ale není jediná užitečná funkce, kterou mi přináší. Jednou z metrik, která se mi v aplikaci pravidelně ukazuje, je klidový srdeční tep.

Klidový srdeční tep

Je to počet úderů srdce za minutu, který máme krátce po probuzení. V praxi se nejedná o nejnižší tep, který v průběhu dne máme. Ten se dá naměřit během během spánku, kde mi například padá až ke 40 úderům za minutu. A k čemu je dobré klidový tep znát a měřit? Může jednoduše napovědět základní informace o našem zdravotním stavu.

Optimální hodnoty se samozřejmě liší, ale obecně se dá říct, že nižší hodnoty znamenají lepší fyzičku. Hodnoty pod 60 úderu patří mezi nadprůměrné, 60 – 70 průměrně. Ženy mívají tep o něco vyšší než muži.

Naměřené hodnoty jsou samozřejmě variabilní a dokáží je krátkodobě ovlivnit výkyvy ve vašem zdravotním stavu. Ukážu na příkladu mého srdečního tepu:

Můj klidový srdeční tep

Na začátku se křivka drží nízko, ale postupně začíná stoupat. Přestal jsem běhat a trochu zlenivěl. Jsou i vidět poměrně vysoké skoky až o 10 úderů během několika dní. To mě skolila nějaká zákeřná nemoc a nechtěla se mě pustit. Na konci křivka opět klesá dolů, protože jsem se vrátil ke běhání.

Je vidět, že hodnoty, které Fitbit naměří, víceméně odpovídají realitě. To příliš nemohu říct o měření na váze Withings. Než se totiž vyhrabu z postele a zvážím se, tep už mi vyskočí nahoru. A mezi jednotlivými dny se mi výsledky lišily klidně o 20 úderů. Ono jakékoliv ruční měření klidového tepu je obtížné, protože pro tento úkon už vykonáváte nějakou aktivitu, která vám ho zvýší.


    Přidejte svůj komentář